Nowa marka- strategia efektywnego wejścia na rynek

Cel:
1. Przekazać wiedzę na temat efektywnego wprowadzenia marki na rynek.
2. Zaprezentować techniki i narzędzia promocji nowej marki.
3. Stworzyć strategię wprowadzania i zarządzania marka na rynku Dla kogo:
Powstające organizacje pozarządowe, think-tanki oraz inne instytucje.
2. Osoby publiczne.
3. Organizacje studenckie
Program:
1. Stworzenie plany wprowadzenia marki na rynek (cele/kalendarium etc.).
2. Zbudowanie narracji .
3. Prawidłowy dobór narzędzi promocyjnych (grafiki, posty etc.).
4. Promocja w sieci.
5. Współpraca z mediami.
6. Zarządzanie marką

Budowanie wizerunku w mediach społecznościowych

Cel:
1. poznanie charakterystycznych cech mediów społecznościowych;
2. wykształcenie umiejętności tworzenia skutecznych komunikatów w poszczególnych serwisach;
3. wykształcenie umiejętności reagowania na mechanizmy występujące w mediach społecznościowych
4. poznanie programów multimedialnych wspomagających tworzenie komunikatów w mediach społecznościowych;
Dla kogo:
1. Studenci / działacze samorządu studenckiego/kół naukowych
2. przedstawiciele organizacji pozarządowych
3. osoby publiczne (politycy, artyści)
Program:
1. Rodzaje i charakterystyka poszczególnych portali społecznościowych. 2. Sposoby konstruowania przekazu w mediach społecznościowych. 3. Programy wspomagające tworzenie przekazu, 4. Utrzymywanie relacji w przestrzeni internetowej.

Wystąpienia publiczne i autoprezentacje

Cel:
1. wykształcenie umiejętności swobodnego wypowiadania się;
2. wykształcenie umiejętności tworzenia struktury wypowiedzi;
3. poznanie sposobów na perswazyjny charakter wypowiedzi;
4. poznanie podstawowych zasad savoir vivre w biznesie;
Dla kogo:
1. przedstawiciele biznesu
2. przedstawiciele organizacji pozarządowych,
3. osoby publiczne (politycy, artyści).
Program: wystąpienia publiczne – podstawowe informacje, poznanie podstawowych cech charakteryzujących dobre wystąpienie publiczne, analiza przykładowych wystąpień publicznych, praca nad techniką własnego wystąpienia publicznego, mechanizmy powstawania oraz przeprowadzania prezentacji multimedialnych, komunikacja werbalna i niewerbalna, perswazja i argumentowanie, savoir vivre w biznesie, „Jak przekonać Zarząd do swoich argumentów”.

Kampania wyborcza w samorządzie lokalnym

Kampania wyborcza w samorządzie lokalnym należy do jednej z najtrudniejszych kampanii pod względem jej prowadzenia i osiągania określonych celów.
Dla kogo:
1. Radni gminni/miejscy, burmistrzowie, prezydenci miast.
2. Kandydaci w wyborach samorządowych.
Program:
Wśród rozbudowanych modułów wyróżnić można:
1. Analiza rynku politycznego oraz poprzednich wyborów.
2. Budowanie strategii wyborczej.
3. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne.
4. Jak tworzyć sztab wyborczy i nim zarządzać.
5. Jak tworzyć materiały wyborcze.
6. Skuteczne budowanie wizerunku w mediach społecznościowych.
7. Budowanie relacji z mediami masowymi.
8. Kampania permanentna

Efektywne budowanie marki osobistej

Dla kogo:
1. Radni gminni/miejscy, burmistrzowie, prezydenci miast.
2. Przedstawiciele nauki,
3. Managerowie, liderzy zespołów,
4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych
Program:
Wśród rozbudowanych modułów wyróżnić można: • marketing,
• metody tworzenia wizerunku
• wizerunek w sieci
• zarządzanie wizerunkiem w sytuacjach kryzysowych,
• wizerunek w biznesie
• strategia błękitnego oceanu
Cel:
1. Wykształcić skuteczne mechanizmy ustalania strategii wyborczej podczas kampanii.
2. Przekazać spektrum technik perswazyjnych.
3. Przedstawić możliwości zastosowania zróżnicowanych form promocji i PRu (organizacja spotkań, plakaty, ulotki, media społecznościowe).

Linkedin- kreuj swój zawodowy wizerunek w sieci

Cel: 1. Poznać charakterystykę i podstawowe cechy LinkedIn.
2. Opanować mechanizmy prawidłowego tworzenia profilu użytkownika oraz zarządzania jego treścią.
3. Poznać sposoby budowania relacji społecznych i biznesowych za pośrednictwem serwisu.
Dla kogo:
1. Wszyscy zainteresowani
Program:
Wśród rozbudowanych modułów wyróżnić można:
1. Charakterystyka i pozycja serwisu LinkedIn wśród innych portali społecznościowych.
2. Podstawowe cechy i rola serwisu LinkedIn w tworzeniu wizerunku w sieci.
3. Sposoby budowania zawodowego wizerunku.
4. Budowanie relacji społecznych z innymi użytkownikami.
Prezentowana treść ma wyłącznie charakter ogólny - istnieje możliwość rozwinięcia tematyki